Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozorovatelny Civilní obrany na Přerovsku

7. 6. 2009

Stručná historie
V roce 1951, současně se vznikem Civilní obrany, začaly vznikat první objednávky betonových krytů a dalších staveb pro potřeby CO.
Mimo výstavby tisíců krytů pro civilní obyvatelstvo, bylo nutné přikročit k budování válečných stanovišť pro potřeby štábů CO okresů a měst.Tyto betonové stavby sice zaručovaly určitou ochranu členům štábů, ale neumožňovaly získání údajů z prostoru ohroženého bombardováním.
Tak povstaly pozorovatelny...
Jejich výstavba většinou probíhala v souvislosti s modernizací nebo jakoukoliv stavební činností ve významné továrně v daném městě. Velké podniky dostaly zkrátka nařízeno, aby pro potřeby pozorování postavily permanentní pozorovatelnu na předem určeném místě.
Nutno zdůraznit, že v 50. letech prakticky neexistovaly přístroje, jejichž sondu by bylo možné umístit na potřebném místě a pomocí dlouhého kabelu předat informace na štáb. V případě ohrožení státu měly být pozorovatelny aktivovány a osazeny stále se střídající osádkou. Ta měla k dispozici jednoduché přístroje, díky kterým bylo možné provádět určitá měření a výsledky pak předávat pomocí telefonu na štáb.
K ostrému obsazení naštěstí nikdy nedošlo. Jen jednou-dvakrát za rok se konalo cvičení, při kterém byla ověřována činnost všech složek CO, včetně pozorovatelen, respektive pozorovacích hlídek.

V 80. letech většinu pozorovatelen nahradily skupiny MSAZ (Mobilní skupiny analytického zjišťování), které pomocí automobilů obsáhly mnohem větší oblast, než hlídka dislokovaná na pozorovatelně.
Pozorovatelny byly opuštěny a začaly zarůstat křovím. Dodnes jejich prázdné průzory hledí na naše města. Staly se z nich drobné leč významné pomníky naší historie a doby, která nesmí upadnout v zapomnění.

Pozorovatelny v okolí Přerova
Na město Přerov dodnes shlíží čtyři terénní pozorovatelny. nejlépe umístěná je pozorovatelna na Čekyňském kopci, nedaleko vodojemu. Jedná se o typizovanou pozorovací místnost z poloviny 50. let. Na počátku 60. let zde došlo k velmi neobvyklé modernizaci, kdy byla přistavěla týlová místnost a vstupní šíje. Jedná se o nejlepší příklad modernizace pozorovatelny CO vůbec.
Druhá pozorovatelna je vetknutá do rozsáhlého komplexu podzemních prostor nad Újezdcem, na Švédských šancích. Tento objekt plnil více funkcí. Nacházelo se zde válečné stanoviště protivzdušné obrany města Přerova a pro potřeby Civilní obrany zde přistavěli navazující dlouhou chodbu zakončenou pozorovatelnou stejného vzhledu jako na Čekyňském kopci.
Třetí pozorovatelna byla postavena v sousedství přerovské hvězdárny, při silnici vedoucí do Želatovic. Stavba z roku 1962 vznikla v rámci modernizace optického závodu Meopta. Pozorovatelna sestává z týlové místnosti, odkud se vstupuje do pozorovací místnosti.
Čtvrtá a poslední pozorovatelna se nachází v poli u Dluhonic. Roku 1963 ji postavila přerovská chemička, tehdy Lučební závod n.p. Tato pozorovatelna je rovněž typizovaná, ale velmi se liší od předešlých. Jedná se totiž o typ určený pro velmi prudké svahy (ačkoliv u Dluhonic se nic takového nenachází). Vstup je veden přímo do pozorovací místnosti a odtud pak žebříkem do odpočívárny, umístěné přímo pod pozorovací místností. prozatím se podařilo nalézt jen dvě realizace tohoto typu. Mimo Dluhonic jde o pozorovatelnu ve Štětí u Litoměřic, která je skutečně postavená v prudkém svahu.

Mimo tyto terénní pozorovatelny se ve městě nacházely tzv. střešní pozorovatelny z počátku výstavby pozorovatelen (první polovina 50. let). Nejznámější byla umístěna přímo na věži přerovského zámku. Při rekonstrukci věže v červnu 1997 byla zlikvidována. Další střešní pozorovatelny jsou nyní utopené díky zvyšování střech domů a zateplování.

Současný stav objektů

Přerov-Čekyně
Umístění: 
49.4846514N, 17.4355514E
Objekt zbaven všeho kovového. Vstup zatarasen panely, objekt značně zarostlý.
POZOR nevysekávat! Pozorovatelna se nachází v prostoru přírodní památky
"Na popovickém kopci".

Přerov-Švédské šance
Umístění:  
49.4250283N, 17.4802408E
Zcela zubožený a zdevastovaný objekt, plný odpadků a potkanů. Přespávají zde bezdomovci. Doporučuji nevstupovat do interiéru.

Přerov-Želatovice
Umístění: 
49.4479472N, 17.4782281E
Po vystěhování bezdomovců byl objekt, plný odpadků, zavařen. V okolí se nachází zbytky původního oplocení. Pozorovatelna čeká na případného nadšence, je vhodná k rekonstrukci.

Přerov-Dluhonice
Umístění: 
49.4564567N, 17.4221242E
Muzejní objekt, přístupný dvakrát ročně. Objekt je obehnán drátěným plotem, u vstupu stojí informační cedule se základními údaji o pozorovatelně.